קריינות סרט הדרכה - אוניברסיטת תל אביב

“קריינות לסרטי תדמית שהניבה תוצאות מצוינות”

במסגרת עבודתי בתור קריין מקצועי ומנחה אירועים, אני משתף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב בפרויקטים שונים, כגון קריינות לסרטי תדמית, הנחיית אירועים ועוד. בתחילת ההתקשרות עם המוסד האקדמי, הכרתי את מחלקת השיווק של האוניברסיטה, עבורה ביצעתי קריינות לסרטי הדרכה שונים המיועדים להקל על הסטודנטים בביצוע פעולות שונות. נטלי בלהסן ממחלקת השיווק באוניברסיטה, ממליצה על שרותי…